• 2018
  • Lei Municipal
   • LEI MUNICIPAL Nº 1705/2018

    Data:23/03/2018
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1704/2018

    Data:20/03/2018
    Baixado: 13vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1703/2018

    Data:20/03/2018
    Baixado: 12vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1702/2018

    Data:20/03/2018
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1701/2018

    Data:20/03/2018
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1700/2018

    Data:20/03/2018
    Baixado: 8vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1699/2018

    Data:13/03/2018
    Baixado: 16vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1698/2018

    Data:13/03/2018
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1697/2018

    Data:13/03/2018
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1696/2018

    Data:13/03/2018
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1695/2018

    Data:13/03/2018
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1694/2018

    Data:01/03/2018
    Baixado: 21vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1693/2018

    Data:01/03/2018
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1692/2018

    Data:01/03/2018
    Baixado: 11vezes
   • ​LEI MUNICIPAL Nº 1691/2018

    Data:01/03/2018
    Baixado: 11vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1690/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 19vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1689/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 17vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1688/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1687/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 12vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1686/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1685/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1684/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 11vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1683/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 13vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1682/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 13vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1681/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 11vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1680/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 12vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1679/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 16vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1678/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 16vezes
   • ​LEI MUNICIPAL Nº. 1677/2018

    Data:23/02/2018
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1676/2018

    Data:15/02/2018
    Baixado: 20vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1675/2018.

    Data:15/02/2018
    Baixado: 17vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1674/2018

    Data:15/02/2018
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1673/2018

    Data:15/02/2018
    Baixado: 13vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1672/2018

    Data:15/02/2018
    Baixado: 11vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1671/2018

    Data:15/02/2018
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1670/2018

    Data:15/02/2018
    Baixado: 13vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1669/2018

    Data:15/02/2018
    Baixado: 13vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1668/2018

    Data:30/01/2018
    Baixado: 8vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1667/2018

    Data:30/01/2018
    Baixado: 8vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1666/2018

    Data:30/01/2018
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1665/2018

    Data:30/01/2018
    Baixado: 8vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1664/2018

    Data:30/01/2018
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1663/2018

    Data:30/01/2018
    Baixado: 8vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1662/18

    Data:30/01/2018
    Baixado: 8vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1660/2018

    Data:30/01/2018
    Baixado: 8vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1661/2018

    Data:30/01/2018
    Baixado: 37vezes
 • 2017
 • 2016
  • Lei Municipal
   • LEI MUNICIPAL 1393/2016

    Data:15/03/2016
    Baixado: 33vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1390/16

    Data:09/03/2016
    Baixado: 18vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1392/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1391/16

    Data:08/03/2016
    Baixado: 13vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1389/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1388/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 11vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1387/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1386/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1385/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 13vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1384/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1383/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 12vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1382/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL 1380/2016

    Data:25/02/2016
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL 1379/2016

    Data:25/02/2016
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1378/2016

    Data:18/02/2016
    Baixado: 13vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1377/2016

    Data:18/02/2016
    Baixado: 12vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1376/2016

    Data:18/02/2016
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1375/16

    Data:18/02/2016
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1373/16

    Data:18/02/2016
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1372/16

    Data:18/02/2016
    Baixado: 18vezes
   • LEI MUNICIPAL 1374/2016

    Data:18/02/2016
    Baixado: 24vezes