• 2017
  • Lei Municipal
   • LEI MUNICIPAL Nº 1618/2017

    Data:18/09/2017
    Baixado: 3vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1617/2017

    Data:18/09/2017
    Baixado: 2vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1616/2017

    Data:18/09/2017
    Baixado: 2vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1615/2017

    Data:18/09/2017
    Baixado: 2vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1620/2017

    Data:05/09/2017
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1619/2017

    Data:05/09/2017
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1613/2017

    Data:31/08/2017
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1612/2017

    Data:31/08/2017
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1611/2017

    Data:24/08/2017
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1610/2017

    Data:24/08/2017
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1609/2017

    Data:08/08/2017
    Baixado: 3vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1608/2017

    Data:08/08/2017
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1607/2017

    Data:08/08/2017
    Baixado: 8vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1606/2017

    Data:08/08/2017
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1605/2017

    Data:08/08/2017
    Baixado: 8vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1604/2017

    Data:08/08/2017
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1603/2017

    Data:24/07/2017
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1602/2017

    Data:19/07/2017
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1601/2017

    Data:19/07/2017
    Baixado: 8vezes
   • ​LEI MUNICIPAL Nº 1600/2017

    Data:07/07/2017
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1599/2017

    Data:07/07/2017
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1598/2017

    Data:07/07/2017
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1597/2017

    Data:05/07/2017
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1596/2017

    Data:05/07/2017
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1595/2017

    Data:05/07/2017
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1594/2017

    Data:05/07/2017
    Baixado: 7vezes
   •  LEI MUNICIPAL Nº 1593/2017

    Data:20/06/2017
    Baixado: 13vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1592/2017

    Data:20/06/2017
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1591/2017

    Data:20/06/2017
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1590/2017

    Data:20/06/2017
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1589/2017

    Data:13/06/2017
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1588/17.

    Data:06/06/2017
    Baixado: 8vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1587/2017

    Data:06/06/2017
    Baixado: 8vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1586/2017

    Data:29/05/2017
    Baixado: 12vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1585/2017

    Data:29/05/2017
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1584/2017

    Data:29/05/2017
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1583/2017

    Data:29/05/2017
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1582/2017

    Data:22/05/2017
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº. 1581/2017

    Data:22/05/2017
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1580/2017

    Data:22/05/2017
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1579/2017

    Data:22/05/2017
    Baixado: 6vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1578/2017

    Data:22/05/2017
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1577/2017

    Data:22/05/2017
    Baixado: 5vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1576/2017

    Data:22/05/2017
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1575/2017

    Data:22/05/2017
    Baixado: 4vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1571/2017

    Data:03/05/2017
    Baixado: 11vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1570/2017

    Data:03/05/2017
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1569/2017

    Data:03/05/2017
    Baixado: 8vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1568/17.

    Data:20/04/2017
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1567/2017

    Data:19/04/2017
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1566/2017

    Data:19/04/2017
    Baixado: 8vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1565/17.

    Data:12/04/2017
    Baixado: 7vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1564/2017

    Data:07/04/2017
    Baixado: 18vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1563/2017

    Data:07/04/2017
    Baixado: 12vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1562/2017

    Data:07/04/2017
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1561/2017

    Data:07/04/2017
    Baixado: 12vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1560/2017

    Data:07/04/2017
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1559/2017

    Data:23/03/2017
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1558/2017

    Data:23/03/2017
    Baixado: 13vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1557/2017

    Data:23/03/2017
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1556/2017

    Data:23/03/2017
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1555/2017

    Data:23/03/2017
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1554/2017

    Data:23/03/2017
    Baixado: 11vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1553/2017

    Data:17/03/2017
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1552/2017

    Data:13/03/2017
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1551/2017

    Data:13/03/2017
    Baixado: 11vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1550/2017

    Data:13/03/2017
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1549/2017

    Data:13/03/2017
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1548/2017

    Data:13/03/2017
    Baixado: 11vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1547/2017

    Data:13/03/2017
    Baixado: 11vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1546/2017

    Data:13/03/2017
    Baixado: 11vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1544/2017

    Data:13/03/2017
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1545/2017

    Data:13/03/2017
    Baixado: 13vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1543/2017

    Data:13/03/2017
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1542/2017

    Data:13/03/2017
    Baixado: 12vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1541/2017

    Data:09/02/2017
    Baixado: 16vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1540/2017

    Data:09/02/2017
    Baixado: 13vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1539/2017

    Data:09/02/2017
    Baixado: 12vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1538/2017

    Data:09/02/2017
    Baixado: 12vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1537/2017

    Data:09/02/2017
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1536/2017

    Data:09/02/2017
    Baixado: 12vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1535/2017

    Data:09/02/2017
    Baixado: 16vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1534/2017

    Data:09/02/2017
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1533/2017

    Data:09/02/2017
    Baixado: 16vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1532/2017

    Data:09/02/2017
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1531/2017

    Data:09/02/2017
    Baixado: 17vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1529/2017

    Data:09/02/2017
    Baixado: 15vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1528/2017

    Data:09/02/2017
    Baixado: 17vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1527/2017

    Data:09/02/2017
    Baixado: 17vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1526/2017

    Data:09/02/2017
    Baixado: 16vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1525/2017

    Data:09/02/2017
    Baixado: 16vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1524/2017

    Data:03/02/2017
    Baixado: 21vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1523/2017

    Data:03/02/2017
    Baixado: 21vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1522/2017

    Data:03/02/2017
    Baixado: 17vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1521/2017

    Data:03/02/2017
    Baixado: 19vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1520/2017

    Data:03/02/2017
    Baixado: 18vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1519/2017

    Data:03/02/2017
    Baixado: 18vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1518/2017

    Data:16/01/2017
    Baixado: 36vezes
  • Nenhuma
   • LEI MUNICIPAL Nº 1614/2017

    Data:18/09/2017
    Baixado: Nenhuma Vez
   • LEI MUNICIPAL Nº 1530/2017

    Data:09/02/2017
    Baixado: 9vezes
 • 2016
  • Lei Municipal
   • LEI MUNICIPAL 1393/2016

    Data:15/03/2016
    Baixado: 28vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1390/16

    Data:09/03/2016
    Baixado: 16vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1392/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 13vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1391/16

    Data:08/03/2016
    Baixado: 12vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1389/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 12vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1388/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1387/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1386/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 14vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1385/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 11vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1384/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 13vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1383/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1382/2016

    Data:08/03/2016
    Baixado: 11vezes
   • LEI MUNICIPAL 1380/2016

    Data:25/02/2016
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL 1379/2016

    Data:25/02/2016
    Baixado: 11vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1378/2016

    Data:18/02/2016
    Baixado: 10vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1377/2016

    Data:18/02/2016
    Baixado: 9vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1376/2016

    Data:18/02/2016
    Baixado: 11vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1375/16

    Data:18/02/2016
    Baixado: 11vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1373/16

    Data:18/02/2016
    Baixado: 12vezes
   • LEI MUNICIPAL Nº 1372/16

    Data:18/02/2016
    Baixado: 16vezes
   • LEI MUNICIPAL 1374/2016

    Data:18/02/2016
    Baixado: 20vezes